Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az UNIVERZÁL-KAMÉLEON Bt. (székhely: 5000 Szolnok, Lovas István u. 1. VII/44., adószám: 21786545-1-16), mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett webshop (a továbbiakban: Webáruház), a chameleoncomix.eu használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza.

Kérjük, hogy vásárlás előtt figyelmesen olvasd el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag akkor vedd igénybe ezen szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetértesz, és kötelező érvényűnek tekinti magadra nézve! Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal.

A szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: UNIVERZÁL-KAMÉLEON Bt.

A szolgáltató székhelye: 5000 Szolnok, Lovas István u. 1. VII/44.

A szolgáltató levelezési címe: 5000 Szolnok, Lovas István u. 1. VII/44.

Cégjegyzékszáma: 16 06 008733

Adószáma: 21786545-1-16

Közösségi adószáma: HU 21786545

Statisztikai számjele: 21786545-4779-117-16

Bankszámlaszáma: 12050002-01489518-00100003

Számlavezető bankja: Raiffeisen Bank

A nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

Tárhelyszolgáltató: Tárhelypark Kft. (adószám: 23289903-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-322570)

A tárhelyszolgáltató székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A tárhelyszolgáltató elérhetősége: info@tarhelypark.hu

1. Alapvető rendelkezések

1.1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és a Vevőt és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen ÁSZF a következő jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel készült el:

– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

– 1997. évi CLV. törvény a Vevőtvédelemről

– 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

– 2008. évi XLVII. törvény a Vevőtkkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

– 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

– 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a Vevőt és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

– 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

– 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Vevőt és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

– 524/2013 EU rendelet a Vevőti jogviták online rendezéséről

– 2016/679 EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

– 2018/302 EU rendelet a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

1.3. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.4. A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.5. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre e-mailben van lehetőség. A Szolgáltató és a Vevő (továbbiakban: Felek) között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető.

1.6. A szerződés nyelve magyar.

1.7. Az UNIVERZÁL-KAMÉLEON Bt. Webáruházának Vevőszolgálati munkatársa:

Szűcs Gyula ügyvezető

A Vevő kizárólag e-mailben tudja felvenni hivatalosan a kapcsolatot a Vevőszolgálattal az alábbi e-mail címen:

info@chameleoncomix.eu

2. Vásárlás

2.1. A vásárolandó áruk fő tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azáltal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelt használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a Webáruházban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdésed merülne fel, Vevőszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával kapcsolatban, az oldalon közölteknél több információra volna szükséged, fordulj a Vevőszolgálathoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.7 pontban találod!

2.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az ÁFÁ-t már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a szállítási költséget.

2.3. A Webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

2.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például a termék általánosan elfogadott árától jelentősen eltérő, valamint az esetleges rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árat, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron kiszállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától. Vevőt ezen elállási jog indokolás nélkül megilleti.

2.5. A megrendelést a Szolgáltató a Webáruházon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha a Vevő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A Szolgáltatót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.6. A megrendelés feladására a Webáruházban a Kosár használatával van lehetőség. A Vevő a kiválasztott termékeket a termék információs paneljében, vagy a termék saját adatlapján található „Kosárba” gomb használatával teheti a Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Webáruház jobb felső sarkában található „kosár”-ra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosárból a törölni kívánt termék a termék mellett található „X” gombbal törölhető. Amennyiben a Vevő a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva adhatja a le a rendelését. Ezt követően a „Cím hozzáadása” gombbal új szállítási címet vehet fel, vagy kiválaszt egyet a már megadott címek közül, majd a „Tovább a szállítási módokhoz” gombra kattintva tud választani a szállítási módok közül. Ezután a „Tovább a fizetési módokhoz” gombra kattintva választani tud, hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét. Ugyanezen felületen a „Cím hozzáadása” gombbal tud új számlázási adatokat megadni, vagy a már meglévőkből választani. Ha választott a fizetési módok közül, akkor a „Tovább az összegzéshez” gombra kattintva egy összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.

2.7. A rendelés leadása a „Megrendelem” gombra kattintással történik, ami a Vevő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

2.8. A termékek ára magyar forintban (HUF) kerül feltüntetésre.

2.9. A Vevő tudomásul veszi, hogy az UNIVERZÁL-KAMÉLEON Bt. (székhely: 5000 Szolnok, Lovas I. u. 1. VII/44.) adatkezelő által a chameleoncomix.eu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai SimplePay-en keresztüli fizetés esetén átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mailcím, telefonszám, lakcím, postázási cím (amennyiben nem azonos a lakcímmel). Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

3. Fizetés és visszaigazolás

3.1. A Vevő által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vevő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vevő által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk, stb.), a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

3.2. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Vevő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és a Vevő között. A Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

3.3. Ha a Vevő rendelését már elküldte a Szolgáltató részére, de hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

3.4. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a Vevőt és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a Vevőtk jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

3.5. Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vevő értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban teljesített kifizetést a Vevő számára Szolgáltató haladéktalanul visszatéríti.

4. Számlaadási és szállítási feltételek

4.1. A Vevő a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról és átvételi lehetőségekről a Webáruház főoldalán tájékozódhat.

4.2. A Webáruházon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Vevőnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

4.3. A Szolgáltató a Vevő részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését, majd a rendelés összegének befizetését követően elektronikus számlát állít ki, és küldd el a Vevő által megadott e-mail címre.

5. Az elállás joga

5.1. A Vevő jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától számított 14 napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

5.2. A vevőt nem illeti meg az elállás joga lezárt csomagolású termék példányának adásvétele esetében, ha az átadást követően a vevő a csomagolást felbontotta.

5.3 Ha a Vevő az elállás jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles e-mailben eljuttatni a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségen keresztül a Szolgáltató részére. A Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

5.4. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vevő elállási nyilatkozatának megérkezését.

5.5. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vevőt az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

5.6. Vevő elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a Szolgáltató címére visszajuttatni, legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül A határidő betartottnak minősül, ha Vevő a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja) a terméket.

5.7. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Vevőt terheli.

5.8. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Vevőt semmilyen más költség nem terheli.

5.9. Ha Vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a termék kiszállításért fizetett költséget is (azonban a termék visszaküldésének költségét nem!). A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vevő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

5.10. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

5.11. A Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

5.12. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek megtérítését.

6. Felelősség

6.1. A Webáruházon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

6.2. A Vevő a Webáruházt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

6.3. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. A Vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

6.4. A Webáruház oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

6.5. A Vevők által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

6.6. Az Internet globális jellege miatt a Vevő elfogadja, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység a Vevő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Vevőt terheli a felelősség.

6.7. Amennyiben a Vevő a Webáruházon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni ezt a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

7. Szerzői jogok

7.1. A Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruházon, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, azaz bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak, ideértve többek közt valamennyi grafikát, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást.

7.2. A Webáruház tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása csak magáncélú felhasználás céljából, vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges!

7.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vevőnek a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

8. Ügyfélszolgálaton tett panasz, mint jogérvényesítési lehetőség

8.1. Panasz esetén a Vevő a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

info@chameleoncomix.eu

8.2. Az UNIVERZÁL-KAMÉLEON Bt. Webáruházának panaszkezelő vevőszolgálati munkatársa: Szűcs Gyula ügyvezető

8.3. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően 30 napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vevőhöz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

8.4 A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

9. További jogérvényesítési lehetőségek

9.1 Amennyiben a Szolgáltató és a Vevő között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alább részletezett jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára.

9.2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei ezen a honlapon érhetők el:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

9.3. A termék minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogviták bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Ezen utóbbi elérhetősége:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba

mobil: 20 373 2570

e-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

honlap: jaszbekeltetes.hu

9.4. A Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. A Webáruház honlapjának biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tedd meg az alábbi óvintézkedéseket: használj vírusvédelmi szoftvereket friss adatbázissal és telepítsd az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Webáruházon való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

10.2. A Szolgáltató internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

10.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról a Vevőket a Webáruház felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Webáruház használatának feltétele, hogy a Vevő a Webáruházon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Szolnok, 2021. június 1.